Efektivní a lepší dostupnost
zdravotní péče po telefonu
 
 volejte  900 50 50 50

O profesní službě DoktorFONE

DoktorFONE je profesní služba poskytovaná lékařem, lékárníkem, stomatologem, veterinářem nebo zdravotnickým zařízením, která rozšiřuje efektivitu a lepší dostupnost zdravotní péče. Profesní služba DoktorFONE umožňuje unikátním a efektivním řešením konzultovat zdravotní obtíže, dotazy, potřeby klientů a pacientů s příslušným odborníkem i v době, kdy specialista nemusí již být přítomen v ordinaci – mimo běžnou pracovní dobu specialisty, večer, o svátcích, o víkendu, nebo má-li klient a pacient obtíže, dotazy nebo potřebu telefonické konzultace v době, kdy je mimo své bydliště (dovolená, pracovní cesta apod.).

Stačí vytočit jednotnou linku na lékaře, lékárníky, stomatology a veterináře profesní služby DoktorFONE, která zajistí po zadání jedinečného DoktoKODu požadovaného specialisty kontakt a přesměrování na „svého“, nebo na jiného dostupného na telefonu specialistu – alergologa, pediatra, kardiologa, stomatologa, lékárníka, veterináře apod.

Výhody

Všichni pacienti vytáčí jednotné číslo 900 50 50 50 – linka na lékaře, lékárníky, stomatology a veterináře. Pokud znají jedinečný číselný DoktorKOD svého specialisty a volají ve specialistou stanovených konzultačních hodinách, jsou po zadání DoktorKODu přepojeni přímo k danému specialistovi.

V opačném případě je možné na stránkách www.doktorfone.cz odpovídající DoktorKód požadovaného specialisty vyhledat, nebo je možné vyhledat jiného vhodného a dostupného specialistu, který dokáže pacientovi zodpovědět jeho dotaz, poskytnout konzultaci či objednat na vyšetření.

Více výhod

%

Úspora Vašeho času za cestu a čekání v ordinaci

%

Úspora prostředků za další poplatky

%

Úspora dodatečných nákladů včasnou konzultací obtíží

%

Včasné objednání termínu vyšetření


POSTUP

Vytočte číslo 900 50 50 50

Jednotné číslo platí pro všechny dostupné specialisty.

Zadejte jedinečný DoktorKód specialisty

Pokud DoktorKód Vašeho specialisty, nebo jiného dostupného specialisty neznáte, vyhledejte jej pomocí formuláře

Spojení se specialistou

Po zadání DoktorKódu ve specialistou stanovených konzultačních hodinách jste přepojeni přímo k danému specialistovi.


  • Praktického lékaře 80%
  • Pediatra 75%
  • Kardiologa 60%
  • Stomatologa 60%
  • Specialistu alergologa 30%
  • Lékárníka 60%

Stačí vytočit linku profesní služby DoktorFONE

Stačí vytočit linku profesní služby DoktorFONE, která zajistí kontakt na „Vašeho“, nebo jiného dostupného specialistu po zadání jedinečného DoktorKÓDu daného specialisty. Pokud platný DoktorKód Vašeho specialisty, nebo jiného dostupného specialisty neznáte, vyhledejte jej pomocí formuláře na odkaze VYHLEDAT SPECIALISTU. Po zadání platného DokotKÓDu ve specialistou uvedených časech, budete spojeni se specialistou, který Vám zodpoví dotaz, poskytne konzultaci či Vás objedná na termín vyšetření.

VYHLEDAT SPECIALISTU

Profesní služba DoktorFONE

odborná zdravotní konzultace a pomoc po telefonu, rada pro vystavení receptu od Vašeho, nebo jiného specialisty dle Vámi požadované odbornosti a časové dostupnosti

VYHLEDAT SPECIALISTU