Profesní služba DoktorFONE – odborná zdravotní konzultace a pomoc po telefonu, rada pro vystavení receptu od Vašeho, nebo jiného specialisty dle Vámi požadované odbornosti a časové dostupnosti.

O profesní službě DoktroFONE

DoktorFONE je profesní služba placené konzultace pacienta s lékařem, která umožňuje konzultovat obtíže klienta s příslušným odborníkem i v době, kdy lékař nemusí být již přítomen v ordinaci – večer, o svátcích, o víkendu, mimo běžnou pracovní dobu lékaře, nebo má-li člověk obtíže v době, kdy je mimo své bydliště (dovolená, pracovní cesta apod.).

Jaké číslo volat?

Všichni pacienti vytáčí jednotné číslo 900 50 50 50. Pokud znají jedinečný číselný DoktorKód svého specialisty a volají ve specialistou stanovených konzultačních hodinách, jsou po zadání DoktorKódu přepojeni přímo k danému specialistovi. V opačném je možné na stránkách www.doktorfone.cz odpovídající DoktorKód požadovaného specialisty vyhledat, nebo je možné vyhledat jiného vhodného a dostupného specialistu, který dokáže pacientovi zodpovědět jeho dotaz, poskytnout konzultaci či objednat na vyšetření.

Co profesní služba DoktorFONE umožňuje?
  • konzultovat po telefonu dotazy a obtíže s Vašim lékařem, lékárníkem, stomatologem nebo veterinářem ve stanovených časech
  • vyhledat další specialisty dle odbornosti a časové dostupnosti
  • možnost včasného objednání termínu vyšetření, nebo přeobjednání na jiný termín
  • možnost konzultace vystavení a vyzvednutí receptu na léky, potřebného pro Vaši léčbu
Výhody profesní služby DoktorFONE
  • úspora Vašeho času za cestu a čekáni v ordinaci
  • úspora Vašich prostředků za dopravu a další poplatky
  • možnost včasné konzultace obtíží Vašich a rodinných příslušníků kdekoli a kdykoli, bez časového i místního omezení
  • možnost včasné konzultace obtíží Vašich a rodinných příslušníků se specialistou, kterého znáte a který zná Vaši anamnézu
  • úspora Vašich, ale i prostředků zdravotního pojištění, včasnou konzultací s Vaším specialistou!
  • jednotné číslo pro všechny dostupné specialisty

Profesní služba DoktorFONE

odborná zdravotní konzultace a pomoc po telefonu, rada pro vystavení receptu od Vašeho, nebo jiného specialisty dle Vámi požadované odbornosti a časové dostupnosti

VYHLEDAT SPECIALISTU