O profesní službě DoktorFONE

DoktorFONE je profesní služba placené konzultace pacienta se specialistou, která umožňuje konzultovat obtíže klienta s příslušným odborníkem i v době, kdy specialista nemusí již být přítomen v ordinaci – mimo běžnou pracovní dobu specialisty, večer, o svátcích, o víkendu, nebo má-li klient obtíže v době, kdy je mimo své bydliště (dovolená, pracovní cesta apod.).

Stačí vytočit linku profesní služby DoktorFONE 900 50 50 50, která zajistí kontakt na „svého“, nebo na jiného dostupného na telefonu specialistu – praktického lékaře, alergologa, pediatra, kardiologa, stomatologa, lékárníka, veterináře apod.

POSTUP

POSTUP

Vytočte číslo 900 50 50 50

Jednotné číslo platí pro všechny dostupné specialisty.

Zadejte jedinečný DoktorKOD specialisty

Pokud DoktorKOD Vašeho specialisty, nebo jiného dostupného specialisty neznáte, vyhledejte jej pomocí formuláře

Spojení se specialistou

Po zadání DoktorKódu ve specialistou stanovených konzultačních hodinách jste přepojeni přímo k danému specialistovi.

%

Úspora Vašeho času za cestu a čekání v ordinaci

%

Úspora prostředků za další poplatky

%

Úspora dodatečných nákladů včasnou konzultací obtíží

%

Včasné objednání termínu vyšetření

Profesní služba DoktorFONE Vám umožňuje

Konzultovat po telefonu dotazy
 • možnost konzultovat po telefonu dotazy a obtíže s Vašim lékařem, lékárníkem, stomatologem nebo veterinářem ve stanovených časech
 • možnost vyhledat další specialisty dle odbornosti a časové dostupnosti
 • možnost včasného objednání termínu vyšetření, nebo přeobjednání na jiný termín
 • možnost konzultace vystavení a vyzvednutí receptu na léky, potřebného pro Vaši léčbu
Výhody profesní služby DoktorFONE
 • úspora Vašeho času za cestu a čekáni v ordinaci
 • úspora Vašich prostředků za dopravu a další poplatky
 • možnost včasné konzultace obtíží Vašich a rodinných příslušníků kdekoli a kdykoli, bez časového i místního omezení
Možnost včasné konzultace
 • možnost včasné konzultace obtíží Vašich a rodinných příslušníků se specialistou, kterého znáte a který zná Vaši anamnézu
 • úspora Vašich, ale i prostředků zdravotního pojištění, včasnou konzultací s Vaším specialistou!
 • jednotné číslo pro všechny dostupné specialisty

 • Konzultovat po telefonu dotazy 100%
 • Možnost včasné konzultace 100%
 • Úspora Vašeho času 100%

Profesní služba DoktorFONE

Profesní služba DoktorFONE – odborná zdravotní konzultace a pomoc po telefonu, rada pro vystavení receptu od Vašeho, nebo jiného specialisty dle Vámi požadované odbornosti a časové dostupnosti.

VYHLEDAT SPECIALISTU